Заповед за организацията на учебния процес след 24.11.2021 г.