79 години от рождението на Христо Проданов

Ученици от X a и VIII в клас с ръководители Нели Славова, Марияна Цонева и Георги Боюклиев почетоха годишнината с поднасяне на цветя и кратко възпоменателно  слово на паметника на своя патрон –  Христо Проданов.

На 24.02.2022 г. се навършват 79 години от рождението на Христо Проданов – първия български алпинист, който изкачва Еверест сам, без кислороден апарат и по най-трудния и дълъг път – западния склон, наричан още „Жестокия път“.

„На Еверест смърт няма, има само сливане с мечтата.” Това казва Людмил Янков за съдбата на Христо, който остава в световната история като първия алпинист, стигнал до Еверест в тежките условия на месец април. Христо Проданов остава завинаги там, някъде затрупан от виелицата, топлейки сърцето си с мисълта, че е оставил българската следа на “Покрива на света”.

Не питай за цената на мечтата –

бори се, литвай, падай и умирай!

Носи я винаги напред – в ръката,

възкръсвай, ставай, искай и намирай!

Не я затваряй в себе си, в душата…

Изправен дишай, никога не спирай,

мечтай за радостта, за красотата.

С възторг и трепет, с вяра в чудесата –

тя ражда и мира и светлината,

с кръвта заплаща любовта и свободата.

Не питай за цената на мечтата.

Стихотворение на Людмил Янков