„Мартеница закичи-здраве подари“

Учениците от V и VI клас под ръководството на г-жа Дафова изработиха мартенички в часовете по Технологии и предприемачество. С направените от тях мартеници, те се включиха в инициативата на Община Карлово и МКБППМН „Мартеница закичи-здраве подари“, които ще бъдат дарени на възрастни хора и хора в неравностойно положение.