Участие в конкурс с кауза ,,Мартеница закичи-здраве подари“

Учениците от II, III, V, VI и VII клас взеха участие в конкурс с кауза ,,Мартеница закичи-здраве подари“, организиран от МКБППМИ Община Карлово. Всяко дете получи грамота и награда за участие.