Изгради бъдещето си! Отнасяй се умно към парите!

В периода 21-27 март 2022 г.  се провежда 10-тото издание на инициативата „Световна седмица на парите“. Тя е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността за това колко важна е финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст.  Инициативата е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост. Учениците от СУ „Христо Проданов“ традиционно участват в тази кампания. По този повод Димитринка Матева и Габриела Георгиева от XI а клас – профил „Предприемачески“  изготвиха табло.

Даниела Димова от X а клас – специалност „Електронна търговия“, съчетавайки знанията и уменията, придобити по икономическите дисциплини и информационни технологии направи презентация на тема „Електронни разплащания“. (За да разгледате  презентацията интерактивно преминете в режим Слайдшоу.)