Иновативен урок по география и английски език

На 29.03 се проведе съвместен иновативен урок по география и английски език с учениците от VIII в клас посветен на Деня на географа с ръководители г-жа Пенка Писачева и г-жа Паулина Стефанова. Учениците попълваха кръстословици на български и английски с географски понятия, които са изучавали по двата учебни предмета през учебната година.