Посещение на ученици в Общинска библиотека ,, Д-р Иван Богоров“

Учениците от II клас посетиха Общинска библиотека ,,Д-р Иван Богоров“ гр. Карлово по покана по повод инициативата им ,,Походът на книгите“. Децата се запознаха с библиотеката и прочетоха откъс от любимата си книга ,,Пипи дългото чорапче“.