Инициативи за Деня на Земята

След няколко дни предстои едно от най-популярните международни събития – Денят на Земята. Той се чества всяка година на 22-ри април. Тогава хората се обединяват около идеята за опазване на природата. И тази година учениците от СУ „Христо Проданов“ се включиха в отбелязването на събитието с различни инициативи. Учениците от Vа клас към STEM група „Млади изследователи на природата“ с ръководител г-жа Дзанева изработиха постер с послания за опазване на природата и презентации на тема „Опазване на природата“ и „Земята е наш дом и трябва да я обичаме“. Уроци за Деня на Земята се проведоха  в VIII б клас и в XI а клас с ръководител г-жа Писачева, като учениците представиха свои презентации по темата. По инициатива на XI а клас с класен ръководител г-жа Писачева бе изготвена изложба с послания на ученици от  I до XII клас под надслов „Ден на Земята–защо само един ден!?“.

Трябва да опазваме нашата планета и да не забравяме, че бъдещето и е в нашите ръце.