Време за екскурзия

Учениците от I a, I б и II б класове проведоха еднодневна екскурзия с учебна цел до гр. Пловдив и гр. Пазарджик. Посетиха Природонаучен музей и се забавляваха в Парк- остров „Свобода“. Второкласниците получиха своите удостоверения за завършен клас. Денят беше изпълнен с много емоции и усмивки!