Известни личности от Германия и Австрия – проект на X а и XI а клас

Berühmte Menschen X а и XI а клас, които изучават немски език като втори чужд език, с много старание и ентусиазъм изготвиха своите проекти за известни личности от Германия и Австрия. Направиха проучвания за писатели, философи, спортисти, предприемачи, дизайнери, певци, актьори, откриватели, композитори, оставили трайна следа в Европа и света. Проектът е интересен с това, че обхваща личности от миналото и от нашето съвремие. Това още веднъж доказва значението на традициите и приемствеността, на силата на творчеството и на човешкия дух.