Учениците от V а и V б клас подготвиха и представиха макети на тема “ Лято“. Проектите са резултат от практическата дейност в часовете по Технологии и предприемачество, под ръководството на г-жа Дафова.