Предстоящо обучение на педагогическите специалисти

 

Тема на обучение: Предизвикателството „професионално прегряване“

Място на провеждане: Das club hotel sunny beach

Период: 10.07.2022 г. – 12.07.2022 г.

Начален час: 10.07.2022 г. – 14.00 ч.

Краен час: 11.07.2022 г. – 13.00 ч.

Наименование на обучителната организация: New education center Пловдив

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 49