На 8.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I -ви клас.

На 13.09.2022 г. (вторник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от V и VIII – ми клас.

Присъствието на родителите е желателно.