Честит първи учебен ден!

Уважаеми учители, подайте ръка с обич и вяра на Вашите възпитаници. Посрещнете ги с топла усмивка и с най-искрените думи. Помагайте им да преодолеят изпитанията и да сбъднат мечтите си. Дарете ги с цялата си любов. Бъдете за тях не просто техни учители, а и вдъхновители!

Вие, скъпи ученици – бъдете живи и здрави, упорити и трудолюбиви. Не се спирайте пред трудните уроци.

Родители, които сте ни поверили най-скъпото си – своите деца. Подкрепяйте ги в нелекия им път. Вдъхвайте им увереност и ги убеждавайте, че със своя труд и упоритост ще станат знаещи, можещи и успели хора!

На всички пожелаваме радостна и ползотворна учебна година! На добър час!