Европейска седмица на кодирането в IIIа клас

По повод европейската седмица на кодирането, Code Week 2022, учениците от IIIа клас при Средно училище „Христо Проданов“ – Карлово взеха участие в инициативата Mission Possible with Vernie the Robot – Мисията възможна с Лего робота Върни организирана от г-жа Николина Данова, преподавател по ИТ, Информатика и Компютърно моделиране. Гости на изявата бяха г-н Мачев, Директор на СУ „Христо Проданов“,  г-жа Арменова, класен ръководител на IIIа клас и г-жа Генчева, съорганизатор. По време на събитието учениците ни изпълниха сложна мисия кодирайки Лего робот. Докато се забавляваха участниците трябваше да бъдат креативни, да решат логически задачи, да програмират и да работят в екип, за да постигнат зададените цели. Като краен резултат нашите ученици придобиха знания по начална роботика и програмиране. Друг позитив на проявата бе, че те доразвиха уменията си за работа в екип и сътрудничество. Целта на събитието бе не само да образова, но и да мотивира и вдъхнови учениците ни да доразвият своите умения по програмиране и роботика.