Ние учим в Музей „Васил Левски“

Второкласниците научиха за видовете музеи. Научиха думите: екскурзия, екскурзовод, експозиционна зала, експонати и др., както и тяхното значение. Благодарим на Г-жа Пламена Москова за незабравимите уроци и незабравими мигове в музея!