Първи ноември – ден на народните будители

По повод 1 ноември учениците от X а и X б клас организираха изложба, посветена на живота и делото на народните будители.