На 12 ноември с учениците от VII а и VII б клас проведохме учебна екскурзия с посещение на Природонаучен музей гр. Пловдив. Основната ни цел беше да се запознаем с изложението в новооткритата зала „Микросвят“. В нея учениците разгледаха модели на наскоро изучени едноклетъчни организми. След това се запознаха и с богатата експозиция на музея, включваща голямо разнообразие на безгръбначни животни, риби, влечуги, птици и бозайници. Видяното ще ни послужи за онагледяване на учебния материал в часовете по биология в седми клас.