В седмицата на добротата, в деня на толерантността, учениците от II б клас към STEM STEM клуб „Красива наука“ с ръководител г-жа Арсенова и STEM клуб „Забавна наука“ с ръководител г-жа Вълкова създадоха свои картинки на толерантността, под мотото „Потърси доброто в себе си и в другия“.

Учениците написаха своите послания за доброта, приятелство, разбиране и човечност, с които искат да покажат на всички в училище как да поддържат реда във взаимоотношенията си.