На 22.11.2022 г. ХI в клас се включи в инициативата на МКБППМН “Седмица на предизвикателствата”. През въпросната седмица е зададен надслов за всеки ден, като учениците трябва да измислят как да се включат в предизвикателството с конкретния надслов. За ден вторник беше “Безопасен интернет”. Учениците оформиха дискусия и дебат на темата с помощта на г-жа Милена Николова и г-жа Марияна Цонева. С голяма активност и интересни факти по темата на дебата се откроиха учениците Филиз Палаз, Пламена Стойнова и Стоян Стоев.