Инициатива повод Деня на християнското семейство

По инициатива на учителите на четвъртокласниците – г-жа Недка Кръстева и г-жа Стефка Иванова, които през следващата учебна година ще са класни ръководители на бъдещите първи класове, бяха раздадени картички за оцветяване в детските градини в града, по повод Деня на християнското семейство. Картичките бяха с рисунка на Теодора Грошева, ученичка от IV а клас. С удоволствие малките бъдещи ученици са оцветили картичката, в която е представено традиционно българско семейство, което се храни на софра. Снимките са предоставени от ДГ „Светлина“.