Макети на детска стая

В часовете по Технологии и предприемачество учениците от V a и V б клас, под ръководството на г-жа Дафова, изработиха макети на детска стая. Учениците приложиха на практика своите знания и умения от раздел “ Проектиране и конструиране“.