Иновативен съвместен урок

На 6.12.2022 г. учениците от XII а клас с ръководители г-жа Вълкова и г-жа Арсенова – учители по ИТ и г-жа Писачева – учител по ГИ, се проведе иновативен съвместен урок. Учениците използваха знанията си по изучаваните модули по география и икономика в 12 клас (Модул 5 – България и регионална политика и Модул 6 – Географска и икономическа информация) и по информационни технологии (Модул 4 – Решаване на проблеми с ИКТ). На младите хора бе поставена задача с географско съдържание (създаване на географска карта на районите от ниво NUTS 2 в България), която те да изпълнят с помощта на графичен редактор. Те спазиха изискванията за надписване, оцветяване и създаване на легенда на картата, като използваха уменията си по ИТ. Справиха се отлично с поставената задача, а урокът завърши с онлайн анкета, резултата от която показва недвусмислено ползата от проведения съвместен урок.