Учител за един час

На 19.12.2022г. ученици от VII клас бяха в ролята на учители по английски език под надслов “My dream job for an hour” – / “Моята мечтана работа за час”/. Иван Гилев от VII “а” клас и Валерия Шейтанова от VII “б” клас заместиха своята учителка по английски език г-жа Карчева. Учениците бяха мотивирани и подготвени, заеха мястото си пред дъската и проведоха предвидения за часа урок. Отговорното отношение и сериозността, която показаха е похвална! Това помогна на учениците да оценят подобаващо труда на учителя.