Съвместен урок по английски език и ИТ

На 19 януари бе проведен съвместен урок по английски език и информационни технологии с ученици от VI a и VI б  клас на тема „Културни забележителности в България“. Под ръководството на гoспожите Валентина Вълкова и Румяна Арсенова по компютърно моделиране и информационни технологии и г-жа Тоня Карчева по английски език , учениците създадоха и представиха презентации с текст на английски език.  Учениците демонстрираха креативност и умения за работа в екип.