Съвместен урок по география и ИТ

На 20.01.2023 г. XI клас под ръководството на г-жа Николова и г-жа Цонева (учители по ИТ) и г-жа Писачева (учител по ГИ) се проведе съвместен урок по модул География на туризма. На учениците бе поставена задача да изготвят реклама на избран от тях хотел, която да изработят в дигитален вид. От представянето на проектите си проличаха ранните заложби на единадесетокласниците за успешна бъдеща реализация в туристическия бранш.