Вътрешноучилищен кръг състезанието PEARSON COMPETITION

На 24.01.2023 г. в училището ни се проведе вътрешноучилищният кръг на Десетото национално състезание по английски език PEARSON COMPETITION. В него взеха участие ученици от IV до XII клас. Те се явиха на различни нива. Организатор на състезанието е г-жа Надка Чонова.