Беседа за поведение при природни бедствия

На 28.02.2023 г. доброволците от БМЧК – Пловдив гостуваха на СУ „Христо Проданов“. Присъстващите над 80 ученика бяха запознати с начините на действие при различни природни бедствия като земетресения и наводнения по програма DREF. Получиха информация и за дейностите на младежката БЧК в Пловдив, и в частност – за доброволчеството.