Съвместен урок с учениците от VI a и VI б клас

В часовете по КМИТ под ръководството на г-жа Арсенова и г-жа Вълкова учениците от VI a и VI б клас създадоха с помоща на графичен редактор модели на различни градивни частици, прости вещества и химични съединения, изучавани в часовете по Човек и природа при г-жа Дзанева. Учениците приложиха научените в часовете по Изобразително изкуство при г-жа Дафова художествени закономерности, за да пресъздадат и оцветят дадените модели.