„Обърната“ класна стая в IX б клас

Учениците от IX б клас под ръководството на госпожа Учкунова и госпожа Чонова работиха чрез прилагане на модела“ Обърната класна стая“ ( Flipped Classroom) . В интердисциплинарния час по Физика и Английски език беше забавно и интересно. Учениците представиха любопитни факти за планетите, решаваха астрономическа кръстословица и работиха по групи върху интересни казуси.