Тренировки по плуване с учениците от втори клас

Учениците участващи в проекта „Занимания по интереси“ с желание тренират и усвояват техниката на плувните стилове кроул и гръбен кроул. Разбира се тези, които полагат повече усилия и труд имат по добри резултати. Първите и най- важните стъпки във водна среда са постигнати и от там следва надграждането им чрез системни и редовни занимания .