„Час по спортни дейности“ в Vб клас

В тренировките  учениците научават основните елементи от техниката на плувните стилове предвидени в учебната програма , а така също и цялостното им изпълнение.