Национално състезание „Практични финанси“

На 10.03.2023 г. се проведе първи кръг на Национално състезание „Практични финанси“.  В него взеха участие Донна Дамянова, Даниела Димова и Пламена Петрова от XI а клас специалност „Електронна търговия“ под ръководството на М. Петрова.

Това  е състезание по предприемачество с фокус върху управлението на личните финанси. Състезанието цели да мобилизира личния потенциал на участниците, насочвайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии.

За втория финален кръг, който ще се проведе в София са класирани само 30 ученици от цялата страна, между които е и  Донна Дамянова, която ще представи СУ „Христо Проданов“. Пожелаваме и успех.