Съвместен урок между учениците от IV б и X б клас

Слънчева система бе темата на съвместния урок, проведен на 21.03.2023 г. между учениците от IV б и X б клас.

Те заедно със своите учители, г-жа Кръстева и г-жа Дончева, пътешестваха през времето и пространството, откривайки красотата на Космоса. Любопитни факти за планетите, забавни приказки и гатанки за Луната, Слънцето, Земята и другите небесните тела предизвикаха голям интерес.

Урокът завърши с веселата песничка за планетите. Благодарение на Иван Стефанов от 10а клас, по-малките ученици станаха космонавти за 1 час и посетиха някои космически обекти, а Дима Бекярова изработи и подари на класа постер на Слънчевата система. Малчуганите затрудниха големите ученици със своите гатанки и изненади.

Целта на урока бе да се демонстрират резултатите от иновативни методи на работа в 4-ти клас – научно-изследователски подход, екипна и проектна работа с участието на по-големите ученици (деца обучават деца).

Всички присъстващи се съгласиха с  мнението на учителите, че такива трябва да са уроците на бъдещето.