Открит урок по български и английски език

На 5.04.2023г. г-жа Тина Маринова и г-жа Надка Чонова изнесоха открит урок по български и английски език пред колеги и учениците от VIIб, VIIIа и XIIб класове.Те ги запознаха с интересни факти от българската и английска литература. Интересно беше за учениците,че най-превежданата книга за всички времена е романа „Под игото“ (на повече от 65 езика)и че той първо е издаден на английски език. Вярваме,че учениците са усетили магията на езиците, която може да бъде напълно разкрита на бъдещите осмокласници чрез профила „Чужди езици „.