Отбелязване световния ден на здравето

На 7 април учениците от СУ ,,Христо Проданов“ представиха презентацията ,,Нашето здраве“ по случай празника на здравето пред учениците от начален етап. Презентацията беше подготвена и представена от членове на Ученическия съвет от VII -ми и VIII-ми клас.