Отбелязване на Деня на Земята

Проекти:

Глобални екологични проблеми

Ден на Земята

Екологични проблеми

Замърсяване на световния океан

Обезлесяване

И тази година по традиция в часовете по география и икономика бе отбелязан Денят на Земята. Учениците Бояна Мяхова, Кристиана Делевска,Виктория Ранкова, Ивелина Вардарова, Татяна Попова и Айлин Шато от IX б клас и Дима Бекярова от X б клас с ръководител г-жа Ненкова, изготвиха изложба с табла във фоайето на училището. Тинко Грошев, Даниел Костов, Петър Гавазов от XII в клас и Евгения Димитрова и Вероника Станева от XII б клас с ръководител г-жа Писачева, създадоха ИТ проекти с екологична насоченост, свързани с Модул 6 Географска и икономическа информация, които представиха пред съучениците си.