Изложба посветена на патронния празник

Изложбата е доказателство, че за таланта няма граници, че той е начин да изразиш себе си, да мечтаеш, да разкриеш част от душата си. Тук всяка рисунка носи очарованието на младостта, на дръзновението, на неоткритите малки светове. Чрез четката и боите общуваш на друг език – този на обичта, красотата и вярата в доброто.