Ода на радостта

Учениците – Александър Гунев – 3б, Виктор Боюклиев – 3а, Денислав Дончев – 4б, Димитър Валеров – 3б, Елеонора Кръстева – 3а, Иванеса Найденова – 3а, Йоана Кръстева – 3а, Камен Власев – 3б, Николай Филчев – 3а, Теодора Арменова – 3а клас, изпълняват „Ода на радостта“ от Лудвиг ван Бетовен.