16 години България в ЕС

По случай 9 май-деня на Европа, в часа по философия, ученици от СУ “Христо Проданов“ изработиха постери с ценностите на Европейския съюз: свобода, равенство, братство, мир, щастие, справедливост, правова държава, частна собственост, любознателност, сътрудничество и др. В инициативата се включиха: Преслава Василева от 8 „б“клас, Мария-Магдалена Боюклиева и Аника Арменова от 9“а“ клас, Стела Митева и Татяна Попова от 9 „б“ клас, Мария Лилова, Александра Кръстева, Далия Делева, Ива Иванова, Мария-Луиза Стаматова и Мартина Шушнева от 10 „б“ клас.