От хартия до реалност

Всяка идея може да намери своето практическо приложение. В часовете по изобразително изкуство, под ръководството на г-жа Дафова, десетокласникът Иван Стефанов създаде виртуална модна колекция на тема „Моето училище“. По темата работиха учениците от седмите класове. Рисунките бяха претворени в магнити – скъп спомен от часовете по изобразително изкуство.