„Медал на победител“ от национално състезание

Александра Бадур от XI б клас получи „Медал на победител“ за постигнат максимален резултат в Националното състезание „Стъпала на знанието“, организирано от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Сдружение „10 книги“.