Съвместна инициатива по повод Световния ден на океана

По случай Световния ден на океана учениците от XI в клас с помощта на г-жа Писачева, г-жа Тодорова, г-жа Николова, г-жа Цонева, г-жа Андреева и г-жа Хубчева изготвиха проекти. В тях са обединени знанията и уменията на учениците по изучаваните в XI клас профили: Биология и ЗО, География и икономика, Английски език, Информационни технологии и Руски език. Проектите бяха представена във фоайето на училището, както и пред учениците от IV б клас (с класен ръководител г-жа Кръстева). Николина Арабаджиева им представи проект за Световният океан и източниците на замърсяването му, а децата обещаха да опазват природата. Бъдещите петокласници посетиха кабинета по география на г-жа Писачева, където се запознаха и с основите на учебния предмет „География и икономика“.