Важно съобщение за приема след седми клас!

Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е от 20 до 24 юли 2023 г. (включително) от 8:00 до 18:00 часа, в учителската стая на училището.