СУ „Христо Проданов“ обявява приемане на документи на ученици за попълване на незаетото място след четвърти етап на класиране на ученици след завършено основно образование за професия 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“ на 08.09.2023 г. от 08.00 часа до 15.00 часа в учителската стая на училището.