Германското единство и стените, които ни разделят

По повод националния празник на Германия- 3 октомври- Деня на германското единство, учениците от XII б клас профил „Чужди езици“ под ръководството на своя учител по немски език г-жа М. Чокоева, изготвиха мултимедийни презентации. Те разказаха за причините, довели до разделянето на Германия, за живота на хората преди и след обединението, за издигането на Берлинската стена и любопитни факти за нейното преодоляване. Инициативата продължи с представянето на филма „ Животът на другите“, чрез който учениците се докоснаха до драматичните събития от историята на разделена Германия. След филма г-жа Н. Денева, учител по философия даде старт на дебата „Защо изграждаме стени?“. Предизвикващите защитаваха тезата „Стените са символ на разделение, страх и омраза“, а опонентите „Стените са символ на дом и сигурност“.