Щафетно програмиране в „Европейска седмица на програмирането”

На 16.10.2023 г. учениците от групата на  г-жа Генчева от XI а клас  профил „Софтуерни и хардуерни науки“ се включиха  в мероприятията в „Европейска седмица на програмирането”  с „Щафетно програмиране“. Разделени на два отбора те трябваше да решат задача по програмиране на С++ . Участниците се редуват на щафетен принцип, като всеки има право да запише само следващия ред от програмата, и така докато се реши задачата. Двата отбора се справиха бързо и почти заедно бяха на финала. След проверка на решенията се определи и победителя!