Пленер

Ученици от петите класове, под ръководството на г-жа Дафова, взеха участие в Пленер по живопис „Циганско лято“ организиран от ОУ “ Райно Попович“ гр. Карлово. Те демонстрираха креативност при изпълнението на изобразителната задача, обмениха идеи и опит с другите участници.