Предизвикателството Micro:bit

CodeWeek  е вълнуващо събитие, ето защо и мероприятията в СУ „Христо Проданов“ продължават. На 18.10.2023г учениците от VIII в клас бяха предизвикани от г-жа Генчева да програмират Micro:bit използвайки три различни метода – блокове, Python и JavaScript. Децата се справиха много бързо с поставените задачи, след което демонстрираха своите проекти.