Kодирай Лего робота Върни

Kодирай Лего робота Върни е вълнуващо събитие, в което учениците от III клас заедно с г-жа Генчева и г-жа Данова изпълниха сложна мисия кодирайки Лего робот. Докато се забавляват участниците ще трябваше да бъдат креативни, да решат математически задачи, да програмират и да работят в екип, за да постигнат зададените цели. Като краен резултат  нашите ученици придобиха знания по начална роботика и програмиране. Друг позитив на проявата е, че те  доразвиха уменията си за работа в екип и сътрудничество. Целта на събитието е не само да образова, но и да мотивира и вдъхнови учениците ни да доразвият своите умения по програмиране и роботика.